Zrównoważony rozwój dzięki marihuanie

Najważniejsze wnioski konferencji ICPC w Wiedniu

Trzy lata temu państwa członkowskie ONZ wyznaczyły wspólne cele w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju. Prelegenci na konferencji ICPC przypomnieli, że cele te można najlepiej osiągnąć poprzez odpowiednie regulacje prawne, opiekę nad pacjentem i korzystanie z porad ekspertów.

 

W epoce przyspieszonych zezwoleń medycznych i dekryminalizacji rokrocznie w Europie odbywają się dziesiątki konferencji na temat konopi indyjskich. Spośród nich wyróżniła się Cannabis Policy Conference (ICPC) zorganizowana i prowadzona przez FAAAT Think & Do Tank i Knowmad Institut, która znalazła nowy punkt wyjścia. Wyjątkowość tego wydarzenia polegała na tym, że wykłady i seminaria miały na celu zbadanie, jak pogodzić właściwą regulację prawną marihuany i jej dopuszczenie do użytku medycznego z celami zrównoważonego rozwoju ustalonymi przez ONZ we wrześniu 2015 r., które do roku 2030 mają zostać wdrożone przez państwa członkowskie. W ciągu dwóch dni wszyscy uczestnicy zdali sobie sprawę, że prawie każdy z 17 celów można interpretować również w kontekście polityki konopi indyjskich, dlatego bardzo ważne jest, aby przestarzały zakaz nie był dominującym podejściem. W siedzibie ONZ w Wiedniu kilka dni po posiedzeniu WHO odbyła się konferencja ICPC, podczas której w skandaliczny sposób nie doszło do przekazania raportu z badania podejścia do cannabis. Wielu wykładowców komentowało nieoczekiwane wydarzenie, ale wszyscy tylko zgadywali, jakie mogą być jego przyczyny. W ciągu dwóch dni usłyszeliśmy wiele wypowiedzi dających dużo do myślenia; od tematu niezamierzonego niszczenia środowiska w wojnie z narkotykami, poprzez społeczne postrzeganie kobiet stosujących konopie indyjskie, po najnowsze badania naukowe. Wśród mówców znalazło się wielu wybitnych badaczy, lekarzy, urzędników państwowych i działaczy, a także nowo utworzone organizacje zawodowe i wybitni eksperci – przedstawiciele państw członkowskich ONZ pozostali z dala. Wyjątkowym gościem był dr Franjo Grotenhermen, najbardziej znany niemiecki ekspert w dziedzinie konopi medycznych, który tym razem przyjął zaproszenie, powołując się na szczególne cele wydarzenia. Jako jeden z głównych punktów konferencji, dr Grotenhermen wymienił około 60 chorób, swoich pacjentów, których zdrowie polepszyło się dzięki stosowaniu konopi indyjskich. Ciekawe były również wypowiedzi kobiet – wykładowców na temat reklam przeznaczonych dla mężczyzn, w których kobieta jest tylko przedmiotem. „Jaka to hipokryzja, że mężczyzna po ciężkim dniu spokojnie może się wyluzować, paląc trawkę, natomiast kobieta natychmiast zostaje osądzona negatywnie?“ – brzmiał z kluczowych wnioskówrozmowy. A jeśli już mówimy o zaakceptowaniu użycia, to nie powinniśmy zaniedbywać tematu szkód spowodowanych konsumpcją, o których w przypadku marihuany rzadko słyszymy. ICPC poświęciła temu zagadnieniu cały panel. Pod koniec imprezy przekonaliśmy się, że włączenie argumentów na rzecz zrównoważonego rozwoju przyniesie korzyści również dialogowi dotyczącemu prawnej regulacji marihuany.

You can share this: