Zażywanie konopi indyjskich przez osoby w podeszłym wieku

Legalizacja zachęca do używania marihuany coraz więcej starszych

Amerykanów ale dobrze byłoby dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, jak zmiany demograficzne zmieniają sytuację konopi indyjskich w XXI wieku.

W ubiegłym miesiącu opublikowano w czasopiśmie American Geriatric Society wyniki nowego badania, które próbuje wypełnić tę lukę. Wśród mieszkańców Colorado w wieku powyżej 65 lat przeprowadzono ankietę dotyczącą tego, jak używają i nabywają konopie indyjskie po legalizacji.

Do ankiety zgłosiło się na ochotnika około 350 osób, a 32% spośród nich oświadczyło, że używało marihuany przynajmniej raz w życiu. 16% respondentów można uznać za „aktywnych“ konsumentów, oni używali marihuany od czasu, gdy w 2012 roku zezwolono jej używania przez dorosłych. Badanym zadano dodatkowe pytaniaodnośnie tego, w jaki sposób i jak często używają konopi indyjskich.

Odpowiedzi ciekawie pokazują, w jaki sposób legalizacja ułatwiła dostęp do konopi indyjskich zakresie ich używania do celów medycznych.

Większość respondentów stwierdziła, że konopie indyjskie pomagają leczyć lęk i depresję, zaburzenia snu, ból zastoinowy i utratę apetytu u osób starszych. Ale podczas gdy 26% twierdziło, że używa marihuany medycznej z zalecenia, 67% pytanych robi to w celach rekreacyjnych.

„Chociaż respondenci mieli receptę na marihuanę medyczną, większość z nich również do celów leczniczych (ból, lęk, depresja, bezsenność) zdobywała ją bez recepty. W stanach, w których dostępna jest marihuana rekreacyjna, starsi mieszkańcy mogą ją wykorzystać jako uzupełnienie przepisanych leków. Dlatego, bez względu na wiek użytkowników, wiedza na temat stosowania marihuany jest bardzo ważna“.

Inny wniosek wynikający z badania jest taki, że starsi Amerykanie skłaniają się raczej ku stosowaniu marihuany jako żywności (42%) niż jej paleniu (29%). W tej grupie wiekowej popularne są również ekstrakty i oleje.

Konopie najczęściej stosowane są na ból (64%), zaburzenia snu (38%), niepokój (24%) i depresję (22%) oraz zwiększenie apetytu (18%). Połowa „aktywnych“ użytkowników marihuany twierdzi w ankiecie, że konopie indyjskie są również skuteczne w kompleksowym leczeniu kilku problemów.

„W tej grupie konsumentów jest duża liczba osób, które zdobyły doświadczenie w zakresie używania marihuany już w młodym wieku i obecnie, w starszym wieku, powracają do używania konopi indyjskich“ – powiedział Justin Strekal, dyrektor polityczny NORML. „Starsi ludzie sięgają po cannabis, bo mają możliwość uwolnienia się od objawów, i jednocześnie są w stanie uniknąć dramatycznych skutków ubocznych zwią-zanych z konwencjonalnymi lekami, a także poprawić jakość swojego życia“.

W imieniu rządu stanu Colorado John Hickenlooper (republikanin) wyraził w kwietniowym wywiadzie podobny pogląd.

„Do tej pory nie zaobserwowaliśmy du-żego wzrostu konsumpcji“ – powiedział Hickenlooper w magazynie Rolling Stone. „Znaczący wzrost konsumpcji obserwuje się tylko wśród osób starszych, co według nas oznacza, że generacja Baby Boom znalazła sposób, aby ulżyć bólom stawów i cierpieniom związanym ze starzeniem się, a marihuana jest lepszym środkiem przeciwbólowym niż opiaty lub inne leki“.

Oczywiście należy również wziąć pod uwagę, że badania są ograniczone. Wielkość próby była stosunkowo mała i, jak przyznają autorzy badania, odpowiedzi mogą być zniekształcone, ponieważ an-kiety zostały przeprowadzone na zasadzie dobrowolności.

„Ponieważ rekreacyjna marihuana jest coraz łatwiej dostępna w Stanach Zjednoczonych, coraz ważniejsze staje się zrozumienie, w jaki sposób wykorzystuje się konopie indyjskie oraz jakie są tego krótko- i długoterminowe skutki zdrowotne“, podsumowują badacze.

„Dlatego kroki zmierzające do dalszego zrozumienia powinny obejmować ukierunkowane i losowe badania kliniczne docelowych aktywnych grup użytkowników konopi, które można porównać z leczeniem ogólnym najczęstszych objawów.

You can share this: