Eksperymentalny program medyczny we Francji

Po sześciomiesięcznym opóźnieniu, pod koniec marca uruchomiono dwuletni francuski eksperymentalny program dotyczący marihuany medycznej. Rząd chce zbadać korzyści i zagrożenia zdrowotne związane z marihuaną i jej pochodnymi. W badaniu wzięło udział łącznie trzy tysiące pacjentów z chorobami przewlekłymi, a także specjaliści z zakresu onkologii, leczenia bólu, padaczki, neurologii, stwardnienia rozsianego i opieki paliatywnej. Badanie pierwotnie miało się rozpocząć we wrześniu 2020 roku, ale musiało zostać przełożone z powodu epidemii koronawirusa.

Francuskie Ministerstwo Zdrowia podało, że celem badania jest zebranie danych na temat medycznych zastosowań marihuany medycznej. Jeżeli wyniki potwierdzą skuteczność programu, Francja mogłaby zezwolić na stosowanie konopi indyjskich do celów leczniczych na poziomie krajowym.

W programie wykorzystane zostaną kwiaty konopi o różnych proporcjach THC i CBD, a także olejki podjęzykowe i doustne. Dostępne będą również preparaty z przewagą THC, z dominacją CBD i ze zrównoważonymi proporcjami substancji czynnych. Rząd francuski będzie zaopatrywał się w kwiatostany i preparaty u producentów australijskich, kanadyjskich, izraelskich i brytyjskich.

Prawicowa partia Les Républicains poparłaby szerszy program pilotażowy. Ich przedstawiciel, Robin Reda, który jest również przewodniczącym parlamentarnej komisji ds. konopi, uważa, że rząd robi wszystko, aby grać na zwłokę i stara się zaangażować w dwuletni okres jak najmniejszą liczbę osób. Chociaż niski poziom uczestnictwa jest normalny dla programu pilotażowego, oznacza to kolejne dwa lata oczekiwania dla pacjentów, którzy zostali wykluczeni z leczenia. Co więcej, badanie skuteczności wielu różnych kwiatostanów i preparatów mogłoby przynieść wiarygodne wyniki przy większej liczbie badanych osób.

You can share this: