Pięć tysięcy szczęśliwych Szwajcarów od maja będzie mogło legalnie kupić marihuanę

Przygotowania do legalizacji marihuany w Szwajcarii weszły w nowy etap. Od 15 maja legalny zakup i konsumpcja będą dostępne dla 5.000 osób, które pomyślnie przeszły procedurę zgłoszenia do państwowego programu pilotażowego.

Aby się zakwalifikować, wnioskodawcy muszą być obywatelami Szwajcarii w wieku powyżej 18 lat, którzy sami deklarują używanie marihuany. Musieli również zgodzić się na monitorowanie programu przez państwo i ograniczenie spożycia. W komunikacie prasowym rząd szwajcarski podkreślił, że program pozwala na naukową ocenę wpływu konopi indyjskich na zdrowie i schematy konsumpcji. Innym celem badania jest pomiar wpływu na lokalny nielegalny rynek narkotyków oraz na ochronę młodzieży i bezpieczeństwo publiczne, chociaż wydaje się, że przy kilku tysiącach legalnych użytkowników oszacowanie może być zawyżone.

Kilka słów o marihuanie wykorzystywanej w badaniach i maksymalnej ilości, jaką można spożyć na osobę: wnioskodawcy będą mogli kupić marihuanę zawierającą do 20% THC, co oznacza, że będą mieli dostęp również do mocnych odmian. Produkowane dla nich szczepy muszą spełniać wysokie standardy jakości i być uprawiane ekologicznie. Będą oni mogli spożywać do 10 gramów czystego THC miesięcznie, czyli 50 gramów w przypadku odmiany o maksymalnym stężeniu 20% THC. Nie wolno im używać konopi w miejscach publicznych i muszą być poinformowani przez przeszkolony i wyznaczony personel o ryzyku związanym z ich stosowaniem. Licencjonowani konsumenci muszą corocznie zgłaszać do Federalnego Departamentu Zdrowia Publicznego ilość zakupionego produktu, a także zapisywać wyniki w raporcie badań. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować natychmiastowym wykluczeniem z programu.

You can share this: