Punkty Informacji Konopnej w Polsce

Pierwsze dostawy medycznej marihuany dotarły do Polski 3 miesiące temu. Niestety dostęp pacjentów do suszu nadal jest mocno ograniczony. Nieustannie poszukują oni lekarza, który zechce wystawić na medyczną marihuanę receptę i będzie w stanie odpowiednio pokierować terapią. Obecnie liczba lekarzy posiadających przynajmniej podstawową wiedzę w tym zakresie jest niewielka, a pacjenci najczęściej spotykają się z odmową. Na szczęście w takiej sytuacji mogą zwrócić się do jednego z polskich Punktów Informacji Konopnej, np. w Jędrzychowicach, Lesznie, czy Białymstoku. Każdy z nich powstał przede wszystkim z myślą o pacjentach, ale nie tylko. Po bezpłatną poradę, oprócz chorych, zgłosić się mogą także ich bliscy. Wsparcie informacyjne udzielane jest też lekarzom i całemu personelowi medycznemu. Od wielu lat Punkty Informacji Konopnej aktywnie uczestniczą w organizacji szkoleń dla wszystkich zainteresowanych tematyką medycznej marihuany. Działania te skutecznie wpływają na szerzenie rzetelnej wiedzy o konopiach i ich medycznym zastosowaniu w Polsce na coraz to większą skalę.

You can share this: