Parlament Europejski opowiedział się za marihuaną medyczną

Kilka tygodni po pozytywnych wnioskach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Parlament Europejski również opowiedział się za marihuaną medyczną. W oświadczeniu wydanym w połowie lutego wezwano kraje Unii do promowania dostępności marihuany medycznej i zapewnienia refundacji leków.

Wraz z zaleceniem WHO, które usunęłoby przeszkody w stosowaniu konopi do celów medycznych poprzez zmianę Konwencji Narodów Zjednoczonych o narkotykach, będziemy mogli odważnie stwierdzić, że globalna legalizacja marihuany leczniczej jest już blisko. Ponadto Parlament Europejski w bardzo stanowczy sposób przedstawił swoje oczekiwania wobec Unii i państw członkowskich. Oznacza to, że UE powinna zachęcać do korzystania z marihuany medycznej, systemy ubezpieczeń zdrowotnych muszą wspierać leki oparte na konopiach indyjskich, a władze jednoznacznie wskazać obszary, w których mogą być stosowane. Posłowie wezwali również do ułatwienia badań naukowych i odpowiedniego ich finansowania. Obecnie lista chorób, na które lekarz może przepisać konopie, różni się w zależności od kraju. PE proponuje pozostawić przepisywanie leków w zakresie kompetencji lekarzy i prosi, aby ubezpieczenie zdrowotne zapewniło wsparcie tych produktów, podobnie jak innych leków. Rezolucja wspomina o wielu chorobach, w których konopie mogą zapewnić skuteczną terapię, ale lista ta jest niekompletna i będzie się rozszerzać zgodnie z wynikami kolejnych badań.

PE zastanawia się także nad czarnym rynkiem związanym z konopiami indyjskimi i nad tym, jak licencjonowanie medyczne może złagodzić ten problem. Jego zdaniem jednolita regulacja między państwami członkowskimi wyeliminowałaby lub przynajmniej zmniejszyła dystrybucję na czarnym rynku, a także przyniosłaby dochody państwom członkowskim. Jednolite przepisy zapewnią pożądaną jakość i precyzyjne etykietowanie oraz ograniczą nielegalny dostęp do konopi. Na razie pozostaje pytanie, czy garstka państw członkowskich będących przeciwnikami konopi storpeduje tę rezolucję oraz czy państwa członkowskie będą skłonne dostosować swoje przepisy do jednolitych ram. Jednak niezależnie od trudności, możemy śmiało powiedzieć, że pacjenci europejscy nigdy nie byli tak blisko legalnego dostępu do marihuany kontrolowanej jakościowo i refundowanej przez ubezpieczenie zdrowotne.

You can share this: