Medyczna marihuana w Polsce nie będzie tańsza

Spółka Spectrum Cannabis, należąca do kanadyjskiej grupy kapitałowej Canopy Growth od stycznia tego roku sprowadza do Polski medyczną marihuanę. Susz o wysokiej zawartości THC pacjenci nabyć mogą w aptekach na podstawie wystawionej przez lekarza recepty. Na chwilę obecną cena za jeden gram suszu waha się średnio od 65 do 70 zł i nie podlega refundacji. Przed sprowadzeniem suszu na polski rynek Spectrum Cannabis wystąpiło do Głównego Urzędu Statystycznego o jego kategoryzację. Został on zakwalifikowany jako substancja farmaceutyczna, a nie produkt leczniczy w związku z czym nałożono na niego 23% VAT. Przedstawiciele Spectrum Cannabis od początku mieli co do tego wątpliwości. Złożone odwołanie nie przyniosło jednak oczekiwanego skutku. Krajowa Izba Skarbowa nie widzi podstaw do obniżenia podatku VAT do 8%. Po analizie przepisów uznano, że produkt sprowadzany przez Spectrum Cannabis jest surowcem farmaceutycznym, a nie produktem leczniczym, a pojęcia te nie są tożsame ze sobą. W związku z tym cena medycznej marihuany na polskim rynku w najbliższym czasie z pewnością się nie zmieni.

You can share this: