Leki preferowane przez pacjentów

Im bardziej upowszechnia się medyczne stosowanie marihuany w codziennej praktyce danego kraju lub stanu, tym bardziej preferuje się stosowanie jej zamiast innych leków na receptę. Kolejne badanie wykazało, że konopie indyjskie są prawie tak samo skuteczne i pożądane jak łącznie wszystkie inne leki na receptę. W badaniach University of Michigan wzięło udział 450 dorosłych, którzy zadeklarowali się jako użytkownicy marihuany. Osoby biorące udział w ankiecie wykazywały większe zaufanie wobec marihuany medycznej niż wobec leków konwencjonalnych. 44% ankietowanych zmniejszyło lub całkowicie zaprzestało zażywania leków na receptę po rozpoczęciu stosowania marihuany leczniczej. Badani wyjaśniają to faktem, że właściwości lecznicze konopi przewyższają działanie wcześniej stosowanych leków, a także występuje mniej skutków ubocznych, a same konopie można uzyskać niższym kosztem. Większość pacjentów używała konopi na przewlekłe bóle, ból głowy i przeciw depresji. Według Daniela Krugera, kierownika badań, wyniki przyczyniają się do rozpowszechnienia podejścia do medycznej marihuany opartego na dowodach, zmniejszenia opinii o szkodliwości i promocji korzyści płynących z jej stosowanie. „Biorąc pod uwagę rosnące użycie konopi indyjskich do celów medycznych oraz fakt, że pomimo zakazu, powszechne jest rekreacyjne korzystanie, obecne podejście instytucji zdrowia publicznego, które skupiają się na abstynencji od marihuany, wydaje się przestarzałe”. Podejście to musi zostać zmienione nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie, aby każda osoba, w każdej kulturze i na każdym kontynencie, mogła uzyskać dostęp do produktów leczniczych i terapii opartych na konopiach.

You can share this: