Lek zawierający CBD/THC jest skuteczny również w padaczce

Pierwsze wyniki badania klinicznego w szpitalu dziecięcym SickKids w Toronto wydają się potwierdzać bezpieczeństwo i tolerancję nowego leku zawierającego CBD/THC w leczeniu pacjentów cierpiących na zespół Draveta, czyli ciężką padaczkę miokloniczną.

Badanie zostało przeprowadzone na preparacie Tilray 2:100, uznanego na całym świecie kanadyjskiego producenta środków farmaceutycznych i konopnych. Tilray 2:100 to olej konopny do użytku medycznego, który zawiera dużą ilość kannabidiolu (CBD), ale znacznie mniej tetrahydrokannabinolu (THC). Niezwykle pozytywne wyniki badania Faza II zostały opublikowane w specjalistycznym czasopiśmie o neurologii, „Annals of Neurology”.

W badaniu przeprowadzonym z wykorzystaniem preparatu Tilray 2:100 leczono 20 dzieci z zespołem Draveta, stosując go jako terapię uzupełniającą. 19 dzieci stosowało preparat do końca 20 tygodnia terapii. W tym czasie średnia dawka wynosiła 13,3 mg/kg/dzień CBD i 0,27 mg/kg/dzień THC. Lekarze badali tolerancję i skutki uboczne leku. We wczesnym stadium częstymi efektami ubocznymi były senność, utrata apetytu i biegunka. Jednoczesne stosowanie terapii kwasem walproinowym (stabilizacja nastroju) spowodowało zmiany w enzymach wątrobowych i ilości płytek krwi.

Stwierdzono statystycznie istotną po-prawę jakości życia pacjentów, aktywność skokowa spadła, więc częstość napadów zmniejszyła się o 70,6%. Dr Blathnaid McCoy, neurolog Szpitala Dziecięcego SickKids, podsumowując wyniki, powiedział: „Nasze wyniki potwierdzają działanie antykonwulsyjne (przeciwdrgawkowe) kannabinoidów i można spokojnie stwierdzić, że mogą być one bezpiecznie i z dużą tolerancją stosowane u pacjentów z padaczką lekooporną (DRE).“

You can share this: