Kursy marihuany na najlepszych uniwersytetach

Jedną z głównych przeszkód w rozpowszechnianiu marihuany medycznej jest brak dobrze wyszkolonych w tej dziedzinie lekarzy i farmaceutów, w związku z czym wiedza pacjentów jest niekompletna i w dużej mierze oparta na ich własnych pracach badawczych. W USA problem powoli znika, ponieważ większość szkół farmaceutycznych prowadzi już kursy dotyczące stosowania konopi indyjskich w leczeniu.

Zgodnie z niedawnym badaniem w 62% amerykańskich wyższych szkół farmace-utycznych szkolenie w zakresie marihuany medycznej jest częścią programu nauczania, a kolejne 23% uczelni planuje rozpocząć w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Oznacza to, że do końca 2019 r. wskaźnik ten wzrośnie do 85%, tak więc zdecydowana większość farmaceutów będzie posiadała gruntowną wiedzę na temat leczniczego zastosowania konopi indyjskich. Interesujące jest to, że regulacje państwowe nie stanowią bariery w planowaniu programu nauczania: około 40 procent instytucji zajmujących się marihuaną medyczną mieścisię w stanach, w których marihuana nie może być przepisywana przez lekarzy. Naukowcy przeprowadzający badania byli również ciekawi, za jak ważny temat uważane jest na tych uczelniach szkolenie związane z konopiami indyjskimi. Wyniki plasują się na średnim poziomie, co wskazuje, że na amerykańskich uczelniach konopie, niezależnie od aktualnej sytuacji prawnej, nie są już traktowane jako leki drugorzędne. Ciekawe mogłoby okazać się rozszerzenie badań na teren Europy i pozostałe uniwersytety medyczne.

You can share this: