Konopie indyjskie mogą pomóc w radzeniu sobie z PTSD

Zespół stresu pourazowego (PTSD) może rozwinąć się w wyniku poważnych szoków, urazów fizycznych i psychicznych. Terapie MDMA (aktywny składnik ecstasy) wydają się obecnie najbardziej obiecującym środkiem leczniczym, ale ostatnie badania wskazują, że marihuana również może być bardzo skuteczna w leczeniu objawów.

Uraz może zostać wywołany na przykład przez doświadczenie wojenne, poważny wypadek drogowy lub przemoc seksualną. Wspólne jest to, że osoba doświadcza wydarzenia z intensywnym strachem i bezsilnością i nigdy tego całkowicie nie pokonuje. Mimowolnie raz po raz przeżywa traumatyczne wydarzenie, dlatego unika sytuacji, które mogą być związane z traumą.

Badanie, opublikowane w Journal of Psychopharmacology, jest pierwszym, które dokumentuje związek między PTSD, używaniem konopi indyjskich i poważnymi konsekwencjami dla zdrowia psychicznego. Badanie zostało oparte na ponad 24 000 zdrowotnych danych statystycznych urzędu Statistics Canada zebranych od Kanadyjczyków powyżej 14 lat. Spośród respondentów 420 podało kliniczną diagnozę PTSD, z czego 106, czyli prawie 30%, zgłosiło używanie w ubiegłym roku konopi indyjskich. Naukowcy z University of British Columbia odkryli, że osoby cierpiące na PTSD, które nie leczą się konopiami indyjskimi, są znacznie bardziej narażone na poważną depresję i myśli samobójcze niż osoby, które używały marihuany w ubiegłym roku.

„Wiemy, że z powodu ograniczonych możliwości leczenia PTSD wielu pacjentów łagodzi objawy poprzez terapeutyczne stosowanie marihuany” – powiedziała Stephanie Lake, główna autorka badania. Badanie było pierwszą ogólnokrajową reprezentatywną ankietą, która wykazała, że praktyka samoleczenia jest naprawdę skuteczna. Naukowcy odkryli, że pacjenci z PTSD, którzy nie używali konopi indyjskich, około siedem razy częściej doświadczyli wystąpienia silnej depresji i 4,7 razy częściej mieli myśli samobójcze niż pacjenci bez PTSD nie używający marihuany. Natomiast w przypadku respondentów używających konopie PTSD nie wiązało się z depresją ani z myślami samobójczymi. Na szczęście wielu pourazowych pacjentów rozpoznało ten związek, bo konopie indyjskie są używane w tej grupie prawie trzy razy częściej niż w populacji ogólnej. Równolegle z tym badaniem prowadzona jest kliniczna współpraca badawcza między Haifa University of Israel a Kanadą, która również koncentruje się na leczeniu PTSD za pomocą konopi indyjskich. Po testach na zwierzętach oczekuje się zezwolenia na przedkliniczne doświadczenia na ludziach. W ten sposób badacze uniwersyteccy mogą być pionierami w odkrywaniu powiązań między terapią marihuaną a PTSD.

You can share this: