Dozowanie oleju CBD 2.

Zacznijmy od niskiej dawki i powoli kontynuujmy zwiększanie

Większość zaleceń dotyczących dawkowania uznaje, że wskazane jest rozpoczęcie dawkowania od małej ilości i obserwowanie wszelkich zachodzących zmian. Ich zakres określa późniejsze dawkowanie. Ogólnie przyjęty zakres dawek terapeutycznych wynosi od 0,1 mg/kg do 25 mg/kg na dzień.

Kannabinoidy przechowywane są w tkance tłuszczowej organizmu i potrzebujemy trzech tygodni, aby móc w pełni ocenić wpływ poprzedniej zmiany dawki – niezależnie od tego, czy to jest zwiększenie, czy zmniejszenie. Po upływie trzech tygodni i uzyskaniu bardzo wyraźnego obrazu wpływu tej dawki na pacjenta – możemy zwiększyć ją ponownie. Jeśli przy tym wzroście nie zaobserwuje się dalszej poprawy objawów w obszarach, w których wcześniej obserwowano poprawę, wracamy do poprzedniej dawki i pozostajemy przy niej. Po jakimś czasie, gdy pacjent ustabilizuje się i chcemy ponownie spróbować zwiększenie dawki, możemy ponowić tę samą procedurę. Ta metoda daje pewną gwarancję, że nie przekroczymy idealnej dawki („sweet spot”), co mogło by doprowadzić do nawrotu poprzednich objawów.

 

Dawkowanie na podstawie masy ciała

Jeśli pacjent waży 20 kg, dzienną dawkę można obliczyć w taki sposób: 20 kg x 0,1 mg = 2 mg i 20 kg x 25 mg = 500 mg. Łatwo zrozumieć, że ta duża różnica wielkości dawki stanowi bardzo szerokie „okno” terapeutyczne, w którym można pracować. Pacjent może otrzymywać dzienną dawkę od 2 do 500 mg w trzech podzielonych porcjach. Punktem wyjścia jest 2 mg/dzień i tę ilość można powoli podnosić.

Zaobserwowano przypadki, gdy u niektórych pacjentów idealna dawka wynosiła mniej niż 1 mg na dobę, szczególnie u chorych „wrażliwych” neurologicznie. Jeśli nie widzimy wyników dla najniższych dawek wymienionych powyżej, może być wskazane (szczególnie jeśli wystąpi wzrost objawów) zmniejszenie dawki zamiast jej zwiększania.

W obu przypadkach bardzo ważne jest zapisywanie podanej dawki i jej skutków. Ten dzienniczek będzie bardzo przydatny w przyszłości, jeśli będziemy musieli ponownie rozpocząć dozowanie i znaleźć optymalną dawkę. Niezależnie od dawki początkowej ilość zwiększa się w podobny sposób. Po każdej zmianie dawki należy odczekać co najmniej 4-5 dni i obserwować reakcję pacjenta. Może to potrwać jeszcze dłużej u osób niemogących się komunikować lub na przykład u pacjentów z padaczką, którzy nie mają codziennych napadów, więc możemy potrzebować więcej czasu, aby sprawdzić, czy ich stan się poprawił. W takich przypadkach warto poczekać do 10-12 dni.

Jeśli nie zaobserwowaliśmy pozytywnych reakcji w żadnym obszarze – niekoniecznie musi być to objaw, w którym oczekujemy poprawy – przechodzimy do następnej dawki. Jeśli zauważymy jakąkolwiek pozytywną zmianę (np. we wzorcach snu, apetycie, problemach zachowania, a nawet ogólnym odczuciu „dobrego samopoczucia”), trzymamy tę dawkę przez 3 tygodnie.

Ważne jest, aby pamiętać, że każda zmiana dozowania leków przyjmowanych przez pacjenta może zmienić jego nastrój i/lub stan kliniczny. Często zdarza się, że objawy nasilają się przez tydzień lub dwa (a nawet dłużej w przypadku leków takich jak benzodiazepiny) przed ponownym przywróceniem równowagi. Starajmy się nie zmieniać dawki, dopóki nie uzyskamy stabilnego i wyraźnego obrazu działania oleju. Trudno jest obserwować zmiany u pacjentów, gdy zmienia się więcej niż jedna rzecz w tym samym czasie. Przy odstawianiu leków, zawsze postępujemy bardzo ostrożnie – nie ryzykujmy utraty dobrych wyników przez szybkie wycofanie – przyjmowanie wielu leków może być stresujące dla organizmu, a objawy odstawienia mogą być nawet ciężkie. Bądźmy świadomi i dociekliwi, wyszukujmy nowych informacji w temacie.

Znalezienie idealnej dawki może być czasochłonne i frustrujące. Jeśli jesteśmy bardzo dokładni i cierpliwi, możemy skrócić ten proces, aby osiągnąć najbardziej efektywny wkład czasu.

Stosowanie oleju CBD jest na Węgrzech legalne, a zaangażowanie lekarza prowadzącego jest nie tylko możliwe, ale zdecydowanie zalecane. W każdym razie lekarz powinien wiedzieć, jakie inne leki stosuje pacjent, ważne jest, aby je znał i przebadał. Zachęcamy wszystkich do zaangażowania swojego lekarza i współpracy z nim w celu ustalenia dawki, która będzie najlepsza.

Choroby nowotworowe

Nie ma ustalonych dokładnych dawek dla różnych rodzajów raka, ale na podstawie wskazań i badań medycznych zalecana dzienna dawka wynosi od 30 do 1500 miligramów. Ci, którzy polecają dokładne dawkowanie i obiecują udowodnione działanie, wprowadzą pacjentów w błąd. Uważajmy, aby nie stosować CBD w tym samym czasie, co leczenie przeciwnowotworowe (chemioterapia), ale w odstępie co najmniej 2-3 godzin (czasem z przerwą do jednego dnia – w porozumieniu z lekarzem), aby uniknąć potencjalnego ryzyka interakcji. Taką kurację najlepiej przeprowadzić ekstraktami o wyższej zawartości składnika aktywnego (1500-5000 mg), ponieważ preparaty te zawierają wyższe stężenia CBD i umożliwiają podawanie większych dawek.

 

W przypadku epilepsji

Dane z wielu badań klinicznych potwierdzają, że skuteczna dawka dla pacjentów z ciężką, nieuleczalną padaczką wynosi 20–25 mg/kg/dobę. W przypadku przeciętnego, 25 kg dziecka oznacza to około 500 mg dziennie. Ponieważ przepisy na Węgrzech nie zezwalają obecnie na uprawę konopi z wysoką zawartością składników czynnych (5-15%), a wytworzenie produktów CBD z konopi przemysłowych (1-2%) wymaga użycia dużych ilości surowców, ekstrakty te mogą obecnie stanowić poważne obciążenie finansowe dla pacjenta i dla jego rodziny. Średnia cena produktu zawierającego 500 mg CBD wynosi około 9 000 HUF. W tym przypadku miesięczny koszt terapii CBD może osiągnąć 270 000 HUF.

Doświadczenie na szczęście pokazuje, że tak duża ilość CBD nie jest wymagana we wszystkich przypadkach. W badaniach klinicznych tylko u 9% pacjentów napadów w pełni ustały, jednak istnieją obserwacje medyczne, które pokazują, że można osiągnąć wyższy wskaźnik stosując znacznie mniej CBD. Poniżej przedstawiamy przypadek amerykańskiej dziewczynki, która osiągnęła prawie całkowite ustanie napadów (zmniejszenie o 98%) już po kilku miesiącach leczenia CBD.

W znanym ze światowej prasy przypadku Maddie, amerykańskiej dziewczynki z zespołem Lennoxa-Gastauta, zakupiono ilość oleju CBD wystarczającą na pierwsze dwa miesiące za 100 USD. Jedna butelka oleju zawierała 2000 mg CBD. W tym przypadku oznacza to 33 mg dziennie. We wspomnianych wcześniej badaniach zastosowano 25 mg/kg, tj. 875 mg dla dziecka o wadze 35 kg. Jest to ważne, ponieważ Maddie otrzymała ułamek dawki podanej w badaniu klinicznym (mniej niż 4%). Ale jeśli taka mała dawka działa tak dobrze, nie zawsze jest konieczne natychmiastowe dokonanie ogromnych wydatków. Ta szansa jest błogosławieństwem dla wielu rodzin z ograniczeniami finansowymi.

Ważne jest, aby pamiętać, że dawkowanie CBD zazwyczaj nie zależy od masy ciała, wieku, płci lub rodzaju choroby. Każdy przypadek jest inny, a każda dawka jest indywidualna! Instrukcje dotyczące dawkowania i doświadczenia innych pacjentów mogą służyć tylko jako punkt wyjścia!

You can share this: