CBD może być skuteczny w leczeniu zaburzeń psychicznych

Amerykańscy i pakistańscy badacze na podstawie dostępnych badań i studiów przypadków podsumowali wpływ kanabidiolu oraz THC i CBD w tych samych proporcjach na niektóre zaburzenia psychiczne. Wyniki sugerują, że kannabinoidy mogą być skuteczne w wielu zaburzeniach. Przegląd został oparty na wynikach łącznie 23 badań. Jakość dowodów oceniono na podstawie standardu dowodów w Oxford Centre for Evidence-Based Medicine 2011. Zgodnie z tym jakość dowodów może być klasy A (mocna), B (średnia), C (słaba) i D (najsłabsza). Dowody stopnia B, tj. średnie wyniki terapeutyczne otrzymano w przypadkach schizofrenii, zaburzeniach lęku społecznego i zaburzeniu ze spektrum autyzmu (ASD) oraz zaburzeniu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Badacze stwierdzili wyniki stopnia „C”, czyli słabą rekomendację dla bezsenności, lęku, choroby afektywnej dwubiegunowej, zespołu stresu pourazowego (PTSD) i zespołu Tourette‘a. Naukowcy podkreślają, że liczba badań jest jeszcze ograniczona, więc w tym świetle należy interpretować wyniki. Chociaż najwcześniejsze dowody dotyczące wpływu kannabidiolu na zaburzenia psychiczne sięgają lat 80. XX wieku, przeprowadzono niewiele przeglądów podsumowujących wyniki badań. Ostatnie badanie pokazuje, że istnieje wiele obiecujących przypadków. Zespół zaleca przeprowadzenie dobrze zaprojektowanych, randomizowanych, kontrolowanych badań w celu uzyskania dokładniejszego obrazu wpływu CBD oraz jego wpływu w połączeniu z THC. Stosowana dawka może również odgrywać ważną rolę, ponieważ w przypadku CBD wielokrotnie zaobserwowano, że zbyt niskie i zbyt wysokie dawki mogą być nieskuteczne, a odpowiednio dostosowane ilości mogą dawać znaczące wyniki.

You can share this: