Badania obrazowe potwierdzają przeciwpsychotyczne działanie CBD

Londyńscy naukowcy jako pierwsi przeprowadzili badania obrazowe mózgu u pacjentów z psychozą, aby przeanalizować wpływ CBD na ich objawy. Wyniki wykazały spektakularną poprawę w porównaniu z placebo, nawet przy pojedynczej dawce. Działanie przeciwpsychotyczne jest jedną z ostatnio rozpoznanych cech CBD, ale jak dotąd nie zostało to potwierdzone badaniami obrazowymi mózgu. Naukowcy z King‘s College w Londynie w badaniu z 2017 r. stwierdzili, że CBD jest korzystne dla pacjentów z psychozą wywołaną schizofrenią, ale mechanizm działania nie został jeszcze wyjaśniony. W prowadzonym badaniu metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanym placebo eksperymentalnym naprzemiennym, wzięło udział 13 pacjentów z psychozą. Wszyscy uczestniczyli w dwóch sesjach obrazowania fMRI, jednej z 600 mg CBD, drugiej z placebo. Pod wpływem CBD nastąpił znaczny spadek dysfunkcyjnej łączności prążkowia i hipokampa w mózgu u pacjentów z psychozą. Sagnik Bhattacharyya, badacz prowadzący eksperyment, zinterpretował wynik jako „zapewniający ważny wgląd w mechanizmy mózgowe stojące za antypsychotycznymi efektami CBD. Potencjał przeciwpsychotyczny CBD dowodzi fakt, że celuje on w funkcję obszarów mózgu dotkniętych psychozą i nawet pojedyncza dawka może poprawić niektóre nieprawidłowości funkcji mózgu leżącej u podstaw psychozy.” Według badania CBD w pewnym stopniu normalizuje obszary płata skroniowego przyśrodkowego i przedczołowego u pacjentów z objawami psychotycznymi. Bhattacharyya podkreślił znaczenie pojedynczej dawki poprawiającej funkcjonowanie mózgu, ale powiedział, że potrzebuje dalszych badań na większą skalę, aby sprawdzić, czy efekty pozostaną w przypadku długotrwałego leczenia.

You can share this: